Στοιχεια Εταιρειασ

Επωνυμία: ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε
Εταιρικό Κεφάλαιο: 24.000 €
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 142729454000
Έδρα: Δήμος Λαμιέων
Διεύθυνση: 4ο χιλ. Ε.Ο Λαμίας Καρπενησίου ΤΚ.35100
Ιστοσελίδα: www.doulakis.gr
Στοιχεία εταίρων:
1. Κωνσταντίνος Κακαβάς του Γεωργίου, κάτοικος Λαμίας, 4ο χιλ. Ε.Ο Λαμίας- Καρπενησίου, συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας αποκλειστικά με κεφαλαιουχικές εισφορές
2. Ευαγγελία Ντουλάκη του Ιωάννου, κάτοικος Λαμίας, 4ο χιλ. Ε.Ο Λαμίας- Καρπενησίου,  συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας αποκλειστικά με κεφαλαιουχικές εισφορές.
Διαχειριστής της εταιρείας: Ευαγγελία Ντουλάκη του Ιωάννου.

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ

​Η εταιρεία ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΚΕ επενδύοντας διαρκώς σε εξοπλισμό και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του αυτοκινήτου στην περιοχή ευθύνης της, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της - μέλη της οικογένειας FORD.